De orchidee is een makkelijke plant die in de natuur vooral onder moeilijke omstandigheden kan groeien. De oorsprong van de orchidee ligt niet,  zoals veel mensen verwachten in tropische gebieden. De orchidee heeft voldoende licht en weinig voeding nodig om te kunnen groeien, voor de bloei zijn koudere nachten een vereiste.  Hierdoor zijn orchideeën in de natuur te vinden op armere gronden met voldoende kou ’s nachts. Mongolië, de voet van het Himalaya gebergte en Maleisië worden onder meer gemeld als oorsprong van de orchidee.

De teelt in onze kas heeft  veel  weg van de groei in de natuur.  Veel licht, koude nachten, een rotsachtige, voedselarme bodem en niet altijd voldoende water en voedingsstoffen zijn omstandigheden waaronder de orchidee in de natuur leeft.  Wij geven echter wel voldoende water en laten de temperatuur niet onder de 8° C komen.  

Het volgroeien van de orchidee van bulb naar een plant met oogstbare takken duurt ongeveer vijf jaar.  De cymbidiumplant geeft eenmaal per jaar takken met bloemen. Afhankelijk van het soort en de omstandigheden zal de plant bloeien in de winterperiode of het voorjaar.  Na het oogsten van de takken gaat de plant in een rustfase, tijdens deze rustfase maakt de plant nieuwe scheuten en blad aan. Vanuit de nieuwe scheuten groeien de orchideeëntakken.  Hoe snel de tak groeit is afhankelijk van het soort. De totale periode rustfase, groei en bloei van de takken duurt een jaar.